Zakkar Dabbobin Ni’ima

Mepavof38008 Nov, 2019News

dabbobin gida sune: rakuma, shanu, tumakai da akuyoyi, tiilas ne fidda musu da zakka idan sun cika sharadi, daga ciki shine su cika shekara, sannan ta zanco mai ci daga tsince-tsince ba wadda mamallakinta ke ciyarda ita ba, sanna ta kai nisabi. Alkur'ani mai girma da hadisi sun rigaya sunyi bayanin hakikanin gwargwadon nisabin, da gwargwadon zakkar da ake fiddawa, za ka iya samun bayanansu duka a cikin wannan babi.

Recent Profiles

Sabnam Khan

Sabnam Khan

View Profile

Lily Josef

Lily Josef

View Profile

labouradda

Labouradda

View Profile

Dubai Laptop Rentals

Dubai Laptop Rentals

View Profile

Rick Wallace

Rick Wallace

View Profile

artificialintellige

Artificialintellige

View Profile

Fan-Tang

Fan-tang

View Profile

robertdinklage123

Robertdinklage123

View Profile

Durga Silver Works

Durga Silver Works

View Profile

Pluchi India

Pluchi India

View Profile