Zakkar Dabbobin Ni’ima

Mepavof38008 Nov, 2019News

dabbobin gida sune: rakuma, shanu, tumakai da akuyoyi, tiilas ne fidda musu da zakka idan sun cika sharadi, daga ciki shine su cika shekara, sannan ta zanco mai ci daga tsince-tsince ba wadda mamallakinta ke ciyarda ita ba, sanna ta kai nisabi. Alkur'ani mai girma da hadisi sun rigaya sunyi bayanin hakikanin gwargwadon nisabin, da gwargwadon zakkar da ake fiddawa, za ka iya samun bayanansu duka a cikin wannan babi.

Recent Profiles

1L8GR_jaids

1l8gr_jaids

View Profile

Apikos Pharma

Apikos Pharma

View Profile

KYUQU_jaids

Kyuqu_jaids

View Profile

QSSJB_jaids

Qssjb_jaids

View Profile

hadnaanioa

Hadnaanioa

View Profile

U9QSA_jaids

U9qsa_jaids

View Profile

3T0VF_jaids

3t0vf_jaids

View Profile

New View Roofing - Burton Hughes

New View Roofing - Burton Hughes

View Profile

QJDJB_jaids

Qjdjb_jaids

View Profile

Aaron Wolford

Aaron Wolford

View Profile