Zakkar Dabbobin Ni’ima

Mepavof38008 Nov, 2019News

dabbobin gida sune: rakuma, shanu, tumakai da akuyoyi, tiilas ne fidda musu da zakka idan sun cika sharadi, daga ciki shine su cika shekara, sannan ta zanco mai ci daga tsince-tsince ba wadda mamallakinta ke ciyarda ita ba, sanna ta kai nisabi. Alkur'ani mai girma da hadisi sun rigaya sunyi bayanin hakikanin gwargwadon nisabin, da gwargwadon zakkar da ake fiddawa, za ka iya samun bayanansu duka a cikin wannan babi.

Recent Profiles

wjoydyr

Wjoydyr

View Profile

flosteris

Flosteris

View Profile

umvczzk

Umvczzk

View Profile

BirDum

Birdum

View Profile

xozptyg

Xozptyg

View Profile

protechshomeinspecto

Protechshomeinspecto

View Profile

vbikbrq

Vbikbrq

View Profile

rdtjkeb

Rdtjkeb

View Profile

White Wooden Furniture

White Wooden Furniture

View Profile

Coumba Winfield

Coumba Winfield

View Profile