Zakkar Kadarar Kasuwanci

Mepavof38008 Nov, 2019News

kayan kasuwanci: wadanda aka tanada domin saye da sayarwa da nufin riba suma ana fidda musu da zakka, amma akwai sharudda, daga ciki akwai: su kai nisabi, sannan shekara ta zagayo akansu, sannan su zamto an tanade su ne don kasuwanci.

Recent Profiles

Rudy Ardon

Rudy Ardon

View Profile

Ian Hutchison

Ian Hutchison

View Profile

PETER PEN

Peter Pen

View Profile

Moto Oeste

Moto Oeste

View Profile

cosmicit

Cosmicit

View Profile

Charles Cantwell

Charles Cantwell

View Profile

Shapoorji Pallonji

Shapoorji Pallonji

View Profile

ronald

Ronald

View Profile

Steve Smith

Steve Smith

View Profile

primeshop2471

Primeshop2471

View Profile