Taqaitaccen Bayani A Kan Aikin Hajji

Refep1454409 Nov, 2019News

Garin Makkah ya kebantu da wasu abubuwa da ba kasafai ake samunsu a wadansu wurare ba, to wadanne abubuwa ne? Makkah itace mafi muhimmancin wuri ga musulmi, kuma mafi tsarki a idanuwansu, daga cikin bigirai masu tsarki dake Makkah akwai Arafat, Mina, Muzdalifa, masallaci mai alfarka. za ka iya samun fikihun hajji da rukunnansa da sharuddansa da dai sauransu a nan wajen cikin hotuna da bidiyo.

Recent Profiles

KYUQU_jaids

Kyuqu_jaids

View Profile

QSSJB_jaids

Qssjb_jaids

View Profile

hadnaanioa

Hadnaanioa

View Profile

U9QSA_jaids

U9qsa_jaids

View Profile

3T0VF_jaids

3t0vf_jaids

View Profile

New View Roofing - Burton Hughes

New View Roofing - Burton Hughes

View Profile

QJDJB_jaids

Qjdjb_jaids

View Profile

Aaron Wolford

Aaron Wolford

View Profile

1BEDJ_jaids

1bedj_jaids

View Profile

IIFJ8_jaids

Iifj8_jaids

View Profile